TWOJEPROJEKTY.pl
04-136 Warszawa, ul. Mlądzka 10
tel.: 22 308 82 22, kom.: 691 46 22 46, fax: 22 22 300 14 99

Szukaj w serwisie
zaawansowane

Witamy serdecznie w katalogu projektów gotowych domów i domków.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą gotowych projektów domów.
Zadzwoń - pomożemy Ci wybrać projekt!

ikona

O projektach

Zmiany w projekcie

Serwis TwojeProjekty.pl sprzedaje gotowe projekty domów. Istnieje jednak możliwość wprowadzenia w projekcie zmian, które pozwolą dostosować projekt do Państwa wymagań.
Razem z projektem możemy dostarczyć bezpłatnie podpisaną przez autora projektu zgodę na określone zmiany. W myśl ustawy o ochronie praw autorskich jest ona wymagana do wprowadzenia przez architekta adaptującego zmian adaptacyjnych w projekcie.

Po otrzymaniu projektu należy udać się do lokalnego architekta, który naniesie dom na działkę i przygotuje projekt zagospodarowania działki oraz dokona zmian w projekcie. Z nim można indywidualnie ustalić koszt i termin adaptacji. Zależy on od zakresu i stopnia złożoności prac projektowych.

Projektant adaptujący projekt gotowy może bez zgody autora wprowadzić następujące zmiany:
- Wynikające z dostosowania budynku do warunków gruntowych
- Wymiarów fundamentów
- Wprowadzenie częściowego lub całkowitego podpiwniczenia budynku przy zachowaniu poziomu posadzki parteru na wysokości nie przekraczającej 50 cm ponad poziom terenu
- Rezygnacja z podpiwniczenia
- Wymiarów przekrojów lub rozstawu elementów więźby dachowej wynikające z dostosowania budynku do strefy śniegowej lub wiatrowej
- Użycia innych materiałów na elementy konstrukcyjne budynku (ściany, stropy) pod warunkiem zachowania wymagań konstrukcji i ochrony cieplnej budynku oraz jego elewacji.
- Warstw ścian zewnętrznych przy zachowaniu dopuszczalnego współczynnika przenikalności cieplnej
- Kąta nachylenia dachu do 5º (należy zwrócić uwagę na nośność elementów więźby dachowej)

-Wymiarów zewnętrznych budynku w zakresie 5º
-Instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, CO, elektrycznej (przy zachowaniu obowiązujących norm)
-Materiałów wykończeniowych: posadzek, tynków, dachówki, izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej - przy zachowaniu niezbędnych parametrów wytrzymałości ( szczególnie dla zmiany pokrycia dachowego) oraz parametrów przenikania ciepła
-Rozwiązań funkcjonalnych wewnątrz budynku, oraz przesunięcia lub likwidacji ścian działowych
-Zmiana lokalizacji, ilości i kształtu okien oraz drzwi
-Lustrzanego odbicia
-Pokrycia dachowego z uwzględnieniem zaprojektowanych spadków i ciężaru pokrycia
-Technologia budowy ścian, murów, nadproży. Zmiany z zachowaniem wytrzymałości i izolacyjności przegród.

Zmiany w projekcie, których dokonuje projektant adaptujący należy nanieść na oryginalnej dokumentacji technicznej w sposób trwały kolorem czerwonym, ewentualnie w formie aneksu podpisanego przez projektanta adaptującego posiadającego uprawnienia projektowe. W przypadku, gdy zmiany dokonywane w niniejszym projekcie wykraczają po za te, które zostały powyżej wyszczególnione należy uzyskać zgodę od autora projektu.

PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl
GŁÓWNA / O NAS / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2008 by TwojeProjekty.pl Wszelkie prawa zastrzeżone